Hanke
Kehittämishanke - 276242

Nurmen käytön optimoinnilla muutosjoustavuutta Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloille

Luonnonvarakeskus

- 29.04.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Nurmen käytön optimoinnilla muutosjoustavuutta Pohjois-Pohjanmaan nautakarjatiloille (OptiNurmi) -hankkeen ydintavoitteena on edistää nautakarjatalouden muutosjoustavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä nurmiviljelyn toimintamalleja ja optimaalista nurmirehun käyttöä nautojen ruokinnassa. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla nautakarjatilat voivat varautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Hankkeessa kehitetään nurmiviljelyn lajipuhdasviljelyn toimintamallia, tuotetaan tietoa pidennetystä nurmikierrosta eloperäisillä mailla, verrataan puna-apilalajikkeiden talvenkestävyyttä ja sadontuottokykyä, edistetään apilarehun säilöntävarmuutta ja tuotetaan suosituksia lihanautojen nurmivaltaiseen ruokintaan tuotantotulokset sekä kannattavuus- ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen toiminta jakaantuu viiteen työpakettiin, jotka ovat: 1) Typen käytön optimointi nautakarjatilalla, 2) Varmuutta puna-apilan säilöntään, 3) Nurmisäilörehun käytön optimointi lihanautojen ruokinnassa 4) Lajipuhtaiden apilanurmien viljelyn tilapilotointi sekä 5) Tiedotus ja teemapäivät. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta, ja hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat kaikki hankealueen nautakarjatilat. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Luonnonvarakeskus (Luke). Hanketta toteutetaan yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Nautasuomen kanssa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2024–30.4.2027.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276242

Loppumispäivämäärä

29.04.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt