Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 269253

Ny motor till Fiskefartyg FIN-31686-T

Öhman Börje Johannes

17.09.2023 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Byte av båtmotor i fiskebåten FIN-31686-T

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

269253

Aloituspäivämäärä

17.09.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.2 Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla tai nykyaikaistamalla kalastusalusten moottoreita

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt