Hanke
Kehittämishanke - 264407

NyNässla – Nässla för fiber och mat i Nyland

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.03.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektet NyNässla - Nässla för fiber och mat i Nyland genomförs 1.1.2024 - 31.3.2027 vid Yrkeshögskolan Novia i Västra Nyland. Projektets syfte är att genom en treårig demo-odling av nässla (Urtica dioica) ta fram praktisk information om kommersiell nässelodling i nyländska förhållanden. Målet är att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera både livsmedel och fiber för till exempel textilier. Att hitta användningsområden även för biprodukterna är en viktig aspekt, både av ekonomiska skäl och miljöskäl. Önskade resultat av projektet är ny information om nässlans inverkan på jordbruksmark av sämre kvalitet, om optimala odlingsmetoder för en kombinerad produktion av livsmedel och fiber, nya initiativ för att göra matproduktionen och jordbruket mångsidigare, produktinnovation och ökad kunskap om nässla som mat- och fiberväxt. Projektet resulterar i både praktisk, lättförståelig information som kan tillämpas av odlare som vill påbörja odlingen av en mångsidig specialgröda och forskningsdata för externt bruk .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264407

Loppumispäivämäärä

30.03.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kokeellinen kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt