Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 67171

Nytt liv i Tottesunds herrgård och närmiljö

Vörå kommun

01.05.2018 - 14.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tottesunds herrgård är en för Österbottniska förhållanden unik och historiskt värdefull miljö. För att kunna bibehålla dess skick samt möjliggöra utveckling av byggnaden och hela området krävs en ombyggnad och en renovering. Målet är att i framtiden kunna marknadsföra herrgården som ett attraktivt turistmål, ett område för rekreation och en konkurrenskraftig anläggning för kurser och retreater. För att kunna göra verksamheten ändamålsenlig, tillgänglig för alla samt ekonomiskt och miljömässigt försvarbar ska uppvärmningssystemet förnyas, ytterväggarna tilläggsisoleras och hela byggnaden handikappanpassas.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67171

Aloituspäivämäärä

01.05.2018

Loppumispäivämäärä

14.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt