Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 23900

Ojasta laituriin

Kannusjärven osakaskunta

13.03.2016 - 26.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luomijärveen laskeva Pahanlamminsuon oja on pahoin eroosion vaivaama ja laskee humusta järveenlaskeutusaltaasta huolimatta. Rakennetaan syöpymisen estämiseksi kolme pohjapatoa mukaan. Laskeutusallas puhdistetaan ja pintavalutuskenttä korjataan toimivaksi puuntaimikkoa säästäen.Talkootyönä raivataan pintavalutuskentän ja vesijättöalueen puustoa. Vene-/uimalaituri Suuren Kannusjärven etelälaidalla korjataan ja laiturin ympäristön kaislikkoa niitetään. Ruopataan turaa laiturin ympäriltä ja harvennetaan vesijättömaalla kasvavaa puustoa. Lisäksi kunnostetaan pysäköintialue. Kannusjärven koulu ja 4H-Yhdistys ovat mukana hankkeessa tutustuttamalla nuorisoa vesistön ja ympäristön hyväksi tehtäviin toimenpiteisiin retkeilemällä kohteisiin ennen kunnostustöitä sekä niiden jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23900

Aloituspäivämäärä

13.03.2016

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt