Hanke
Kehittämishanke - 204769

OKEI – Oppeja kestävään elämään

Kaakkois-Suomen Martat ry

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän arjen tietoutta yhteistyössä maaseudun koulujen, kotien ja järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten osaamista kestävän elämän toimintatapojen jalkauttamisessa kouluihin. Yritysvierailuiden tavoitteena on tutustua maaseutuyrittäjien työhön ja sitä kautta lisätä esimerkiksi kotimaisen ruoan arvostusta sekä edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimintaa toteutetaan oppilaitoksissa pitämällä luentoja, kursseja sekä teemapäiviä, joissa järjestetään erilaisia työpajoja ja neuvonnallisia toimintapisteitä. Teemoina ovat mm. terveellinen ja ympäristöystävällinen ruokavalio, ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen, ruoan arvostuksen lisääminen, hävikkiruoan välttäminen ja hyödyntäminen, kestävää kehitystä edistävät kädentaidot, ekologinen kodinhoito ja talousasiat. Neuvontamateriaalia tuotetaan koulujen omatoimiseen käyttöön. Opettajille ja vapaaehtoisille laaditaan ohjeet ja taustamateriaali toimintapisteiden ja työpajojen toteuttamiseen. Oppilasvierailuja maaseudun yrityksiin suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

204769

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt