Hanke
Investointihanke - 275239

Öljylämmityksestä luopuminen

Kauhavan Nuorisoseura r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja: Kauhavan Nuorisoseura ry Toimenpiteet: Öljylämmitysjärjestelmän poistaminen Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on lopettaa fossiilisen energian käyttö ja pienentää CO2 päästöjä, sekä parantaa ulkoseinän ja yläpohjan lämpötehokkuutta. Odotetut tulokset ja vaikutukset: CO2 päästöjen pieneneminen ja energia kustannustehokkuuden parantaminen. Kohderyhmä: Nuorisoseuran käyttäjät Hyödynsaajat: Totoeutus aika ja -alue: Vuoden 2024 loppuun, Kaupatie 113, 62200 Kauhava

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275239

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt