Hanke
Kehittämishanke - 202229

OmaRehu

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

14.05.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa maatilayrityksille toimintatavoista, vaihtoehdoista ja erilaisista selviytymiskeinoista, jotta yrittäjät voisivat tehdä oikeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja selvitäkseen kustannuskriisistä ja varautuakseen ilmastonmuutokseen. Hankkeessa haetaan ja kootaan tietoa kotieläintiloille olemassa olevista tutkimuksista ja ennakkoluulottomista ratkaisuista rehuntuotantoon ja rehujen hankintaan liittyen. Tiedonvälityksen näkökulmana on omavaraisuus, varautuminen ja huoltovarmuus. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen pääasiassa nurmea ja muita karkearehuja käyttävät rehuntuotantotilat. Muina hyödynsaajina on rehuntuotantotilojen yhteistyöverkosto, kuten puhtaat kasvintuotantotilat, jotka tuottavat viljaa ja valkuaiskasveja rehuntuotantotilojen käyttöön sekä alan opiskelijat ja asiantuntijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202229

Aloituspäivämäärä

14.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt