Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 123276

Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishanke

Muonion kunta

31.05.2020 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Muonio on luonnostaan tunnettu paikka, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on laaja ulkoilureittiverkosto. “Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla mm. kiristyvän talouden ja muuttuvien matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono pohjakunto ja puutteet opasteissa tekevät reittien ylläpidon paitsi kalliiksi, myös osin vaaralliseksi sekä reittien hoitajille, että loppukäyttäjille. Ulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti jokamiehenoikeudella, mutta siitä huolimatta reitin ylläpitäjällä on ensisijainen vastuu siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Ulkoilureitit ovat tärkeitä niin paikallisille kuin alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille asiakkaineen. Matkailun ollessa entistä kansainvälisempää, omatoimisempaa ja individualistisempaa ja tunnistettujen matkustusmotiivien ollessa luontoaktiviteetit ja liikunta, on hyvien reittien rooli kasvava. Reittihankkeen toimilla vastataan ennen kaikkea matkailutoimialan tarpeeseen ja elinvoimaisuuden edistämiseen maaseudulla, Muoniossa. Kestävästi ja asiakaslähtöisesti toteutettu reittiverkosto lisää alueen veto- ja pitovoimaisuutta sekä ympärivuotista matkailua. Ulkoilureittiverkoston kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia: matkailijat ja matkailuelinkeinon kehittyminen tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä kuntalaistenkin käyttöön. Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty osallistavin menetelmin syksystä 2019 asti. Hankkeen toimenpiteet koostuvat maanmuokkaustyöstä, raivaustyöstä, rakentamisesta ja kylteistä sekä opasteista. Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen asukkaat, matkailijat ja alueen yritykset. Hanke liitttyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttam¬seen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

123276

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt