Hanke
Kehittämishanke - 285106

Onnistunut omistajanvaihdos

MTK-Satakunta ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteina on kannustaa kannattaviin maa- ja metsätilojen omistajanvaihdoksiin, jakaa tietoa erilaisista omistajanvaihdosprosesseista, henkisen prosessin merkityksen ymmärtäminen, tulevien yrittäjien osaamisen sekä verkostojen kehittäminen sekä sidosryhmien tiedon ja yhteistyön lisääminen. Kohderyhmänä ovat maa- ja metsätalousyrittäjät ja sellaisiksi aikovat ja asiasta kiinnostuneet . Hankkeen kohderyhmää ovat myös maa- ja metsätaloudesta luopujat sekä kaikki yhteistyötahot. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä sidosryhmien ja muiden hankkeiden kanssa. Järjestetään erilaisia infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Laaditaan omistajanvaihdoksia tukevia infomateriaaleja kuten Omistajanvaihdoksen muistilistat, Muutosvoimaa omistajanvaihdoksiin- kirjanen työpohjineen sekä Talouden ABC-opas omistajanvaihdoksiin. Hankkeessa hyödynnetään tiedotukseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon www-sivut, jäsentiedotteet ja some-kanavat. Tavoitteena on, että myös alueen kunnat ja muut yhteistyötahot tiedottavat aktiivisesti hankkeesta. Materiaali videotallenteineen jää hyödyntämään omistajanvaihdoksia myös hankkeen jälkeen MTK-Satakunnan nettisivuille materiaalipankkiin. Hankkeen aikana syntyy uusia verkostoja ja yhteistyö paranee. Omistajanvaihdoksien osapuolet ja myös sidosryhmät osaavat ottaa paremmin huomioon eri osapuolten henkilösuhteet ja sosiaalisten ja taloudellisten prosessien läpikäynnin tärkeyden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285106

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt