Hanke
Kehittämishanke - 12149

OPTIMI – Tehokkuus, toiminnanohjaus ja teknologia Aisaparin alueen yrityksissä

Emineo Oy

11.11.2015 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritysten kilpailukyvyllä on keskeinen merkitys maaseudun työllisyyden ja elinvoimaisuuden kasvattajana. Toisaalta markkinakilpailussa pärjääminen edellyttää yrityksiltä ajan mukaisia ja joustavia toimintamalleja, joiden avulla tuotteiden ja toiminnan suunnittelu sekä yrityksen johtaminen kohti liiketoiminnallisia tavoitteita on mahdollisimman ketterää ja tehokasta. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Aisaparin toiminta-alueella toimivat pienet ja keskisuuret, valmistavan teollisuuden yritykset. Hankkeen tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä vähentää tuottamatonta työtä yrityksissä. Yritysten kilpailukyvyn vahvistuminen mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen alueelle sekä alueelle merkittävän ja omaleimaisen toimialojen säilymisen maakunnassa. Välittämällä hyviä käytäntöjä yrityksestä toiseen hanke edistää alueen pienyritysten kehittymismahdollisuuksia maakunnan työllistäjäyritysten joukkoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12149

Aloituspäivämäärä

11.11.2015

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt