Hanke
Kehittämishanke - 74045

Osaamista kotiseudun parhaaksi

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

14.05.2018 - 20.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeen tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme, joilla vähennetään yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteillä tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa-­ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74045

Aloituspäivämäärä

14.05.2018

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt