Hanke
Kehittämishanke - 60182

Osaan! Maaseudun nuorten osaamisen ja elämänhallinnan edistäminen monitoimijaisen koulutuksen avulla.

Suomen Punainen Risti Sysmän osasto

31.01.2018 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Osaan!-hanke on Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueilla toteutettava yhdistysten, kuntien ja muiden nuorisotoimijoiden yhteinen nuorisohanke, jonka tarkoituksena on kehittää maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia, elämänhallintaa ja osallisuutta. Hankkeessa tarjotaan perusopetuksen kerhojen, lukion kurssien ja nuorten työpajojen kautta alueen nuorille yhdistysten (4H, MLL, SPR) tuottamia koulutuspaketteja, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Koulutuspaketeista rakennetaan monitoimijainen koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

60182

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt