Hanke
Kehittämishanke - 216998

Osaathan se sieki!

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.03.2023 - 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Koulutushankkeessa lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen. Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta. Hanke toteutetaan pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien paliskuntien (Kemin-Sompio, Lappi, Oraniemi, Sattasniemi ja Syväjärvi) alueella. Koulutuksissa saatu tieto koostetaan julkiseen käyttöön oppaaksi. Hankkeessa etsitään ja tiedotetaan myös muista hyvistä käytänteistä, jotka helpottavat vuotuisia hallinnollisia toimia ja kehittämistä. Hanke tukee Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategiassa erityisesti painopistettä Yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

216998

Aloituspäivämäärä

31.03.2023

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt