Hanke
Kehittämishanke - 282947

Österbottniskt byggnadsarv – ett samarbetsprojekt med Västerbotten

Stundars r.f.

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Österbottniskt byggnadsarv – ett samarbetsprojekt med Västerbotten genomförs av Stundars rf i nära samarbete med Vindelns hembygdsförening i Västerbotten och dess Leaderprojekt Gamla gårdar och kulturarv. Projektet ordnar kurser, föreläsningar och studieresor på temat österbottniskt och västerbottniskt byggnadsarv. En gemensam inventering av traditionella eldstäder och dekorativa målade interiörer görs som sammanställs till en vandringsutställning. Projektet svarar på behov av kunskap och färdigheter i traditionella hantverk och byggnadsvård som därtill är miljövänliga och hållbara alternativ för byggande och underhåll idag. Båda regionerna har ett byggnadsarv av timmerhus som delvis är outnyttjat då ägarna kanske saknar intresse och kunskap för hur man bevarar och/eller använder dessa byggnader. Projektets målsättning är att lyfta fram det österbottniska och västerbottniska byggnadsarvet för att identifiera de värden som är förknippade med traditionella timmerbyggnader. Projektet ger ny kunskap till ägare/förvaltare till gamla hus och hantverkare som arbetar med restaurering och underhåll. Projektets målgrupp och intressenter är nuvarande och blivande gårdsägare, såväl privatpersoner som organisationer. Projektet genomförs under tiden 1.8.2024-31.12.2026 i Korsholm och Österbotten samt med studieresa till Sverige och i övrigt i nära samarbete med samarbetspart i Västerbotten. Projektet stöder utveckling av kulturmiljöer till att bli mer attraktiva besöksmål på landsbygden. Projektet skapar nätverk av organisationer och föreningar som är verksamma inom byggnadsvården både i Väster- och Österbotten. Projektet ger även förutsättningar för ett lokalt nätverk av gårdsägare i Österbotten. Projektets resultat mäts genom deltagande i föreläsningar, kurser och övriga projektåtgärder samt genom utvärderingar, såväl internt som av deltagare och övriga medverkande.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282947

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Kansainvälinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt