Hanke
Kehittämishanke - 100903

Ostovoiman suuntaaminen paikalliseen tarjontaan yrittäjien yhteistyötä kehittämällä -hanke

Sodankylän kunta

31.08.2019 - 23.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sodankylän kunta on pinta-alaltaan laaja ja kunnan alueella toimii 1564 yritystä, joista kauppa-rekisterissä on 851 yritystä ja ennakkoperintärekisterissä 529 yritystä. Sodankylän kunnan alueella toimii järjestäytyneitä yrittäjä yhdistyksiä Sodankylän yrittäjät, jossa on 153 jäsenyritystä ja Sodankylän kauppiasyhdistys, jossa on noin 30 jäsenyritystä. Muut yrittäjät ovat yksittäisiä järjestäytymättömiä yrityksiä. Sodankylän kunta ja yrittäjät yhdessä haluavat yhteistyötä kehittämällä suunnata ostovoimaa paikalliseen tarjontaan. Rakennemuutos on muuttanut paikallista tarjontaa ja varsinkin erikoiskaupat ovat häviämässä. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen voisivat mahdollistaa mm. digitaalisille verkkopalveluille mm. käsityö- ym. yrittäjille uudet mahdollisuudet jatkaa ja kehittää yritystoimintaa. Hankkeessa kehitetään monialaisesti yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen aikana luodaan pohjaa pysyvälle ostoskäyttäytymiselle paikalliselle toimintamallille / toiminta-alustalle. Hankkeen aikana yrittäjiä koulutetaan ja luodaan pohjaa verkkopalveluille. Hankkeen myötävaikutuksella panostetaan alueen hyvinvointiin, elinvoimaisuuteen ja kestävään kehitykseen. Kannustetaan aloittelevia ja nuoria yrittäjiä aloittamaan toimintaa uusin ajattelutavoin ja uusin käytännöin. Ostospäätökset tehdään pitkälti jo kotona. Sitä ennen tuotteet ja palvelut on tutkittu verkkopalveluista sekä niiden tuotearviointeihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100903

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

23.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt