Hanke
Kehittämishanke - 170207

OUTO VALO -hanke

Outokummun kaupunki

24.05.2021 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Outo valo on vuosittain toistuva, viikon kestävä valotaiteen ja valoteemaisen yhteisötaiteen tapahtuma, joka levittäytyy eri puolille Outokummun kaupunkia ensimmäistä kertaa loka-marraskuun vaihteessa v. 2022. Tapahtuman kantavana teemana on Outokummun omalaatuinen kulttuuri, Vanhan Kaivoksen alueen ja Outokummun taajaman historia ja rakennettu ympäristö sekä paikallisten asukkaiden osallistuminen ja osallistaminen tapahtuman sisältöjen tekemiseen. Tapahtuman monipuoliseen sisältöön kuuluu mm. pysyviä ja väliaikaisia valotaideteoksia, jotka tarinallistavat paikallishistoriaa ja -kulttuuria mielikuvituksellisilla tavoilla. Teosten toteutamiseen osallistuvat niin ammattitaiteilijat kuin paikalliset asukkaatkin. Väliaikaiset erikoisvalaistukset nostavat esille mielenkiintoisia ja ennen vähälle huomiolle jääneitä yksityiskohtia Outokummun ainutlaatuisesta kaivosmijööstä. Sisältöihin kuuluu myös valotaiteen ohella myös muiden taiteenlajien, kuten kuvataiteen, tanssin ja musiikin vahva läsnäolo. Tapahtuman yhteisöllinen painotus näkyy mm. valotaidetempauksissa ja -työpajoissa, joissa eri ikäiset ihmiset osallistuvat valotaiteen tekemiseen alan ammattilaisen johdolla. Outo valo -tapahtuma on vuosittain toistuva kulttuurifestivaali, joka tavoittaa laajasti ihmisiä niin Outokummusta kuin laajemmin Pohjois-Karjalasta ja valtakunnasta. Hankkeella on useita toisiaan vastavuoroisella tavalla tukevia tavoitteita. Paikallisten hyvinvointivaikutusten lisäksi Outo valo -tapahtuma vahvistaa Outokummun merkitystä, näkyvyyttä ja houkuttelevuuta kulttuurimatkailupaikkakuntana. Outo valo -tapahtuma on osa laajempaa Outo meininki -hanketta, johon Outokummun kaupungin kulttuuritoimi on hakenut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Olvi-säätiöltä. Outo meininki -hankkeen hankesuunnitelma on tämän hakemuksen liitteenä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

170207

Aloituspäivämäärä

24.05.2021

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt