Hanke
Kehittämishanke - 91799

OuYesh

Oulaisten Yrittäjät ry

01.04.2019 - 14.05.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

OuYesh on Oulaisten yrittäjät ry:n esiselvityshanke, jonka tarkoituksena on selvittää minkälaisena Oulaistelaiset yritykset, yhteisöt, koulutuksen tarjoajat ja kaupungin toimijat kokevat tämänhetkisen tilanteen kaupungissamme sekä mahdolliset kehittämistarpeet. Tavoitteena on kontaktoida hankeaikana kaikki Oulaisiin rekisteröityneet yhdistykset ja yritykset, koota haastattelujen tulokset helposti ja monipuolisesti hyödynnettäväksi tietokannaksi sekä tuottaa ajantasainen lista aktiivisista toimijoista toimialoittain. Hox. Yhdistyksen osoite on väärä, vaikka YTJ:n päivitetty: Korventie 154A, OULAINEN

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

91799

Aloituspäivämäärä

01.04.2019

Loppumispäivämäärä

14.05.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt