Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 289921

Padasjoen kalasataman kunnostus ja kehittäminen

Padasjoen kunta

03.04.2024 - 21.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pääosin alkuperäiskuntoinen, vuonna 1997 rakennettu Padasjoen kalasatama sijaitsee Padasjoen laivarannassa. Tällä hetkellä satamassa toimii kaksi aktiivista trooliparia ja muuta pienimuotoista kalastusta ja ravustusta harjoittavaa yrittäjää. Talvikaudella sääolosuhteiden salliessa satamasta käsin toimii kaksi nuottaporukkaa. Talviverkkokalastusta harjoitetaan myös nuottauksen lisäksi. Sesonkiaikoina sataman tilat ovat maksimikäytössä ja kalojen käsittelyä joudutaan osana päivistä ajallisesti porrastamaan. Haastavaksi ajankohdaksi on todettu syksyt, jolloin satamassa on jouduttu turvautumaan ulkopuoliseen jääntuotantoon ostamalla jäähilettä sataman ulkopuolelta. Tulevaisuuteen näkymät ovat hyvät. Toiminnalla on jatkumoa, sillä kalastajien nuoremmat sukupolvet ovat jatkamassa toimintaa. Pienosakkaiden joukossa on tapahtunut vaihtuvuutta eläköityvien kalastajien myytyä osakkuutensa nuoremmille kalastajille. Suunnitellut toimenpiteet edistävät - kalan elintarvikekäytön lisäämistä - kalatuotteiden laadun tai jäljitettävyyden parantamista - pienimutoista sisävesikalastusta - uusien teknologioiden tai toimintatapojen käyttöönottoa - kalastajien välistä yhteistyötä Kunnostuskohteet eriteltynä: - käsittelytilojen lattioiden pinnoitukset - rakennusten kattojen uusinta - aurinkopaneelien asennus - rakennusten julkisivujen maalaus - piha-alueen asfaltoinnin uusiminen ja pintojen muotoilu - laiturirakenteiden korjaus ja uudistaminen - jäähdytys- sekä lämmitysjärjestelmän kehittäminen (energiatalouden parantaminen) - jäähiletuotantokapasiteetin lisäys

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

289921

Aloituspäivämäärä

03.04.2024

Loppumispäivämäärä

21.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt