Hanke
Investointihanke - 256461

Padel- ja monitoimikentän rakentaminen sekä tenniskentän uudenlainen pinnoittaminen

Hartolan kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Padel- ja monitoimikenttien rakentaminen Hartolan kunnan keskustaajamaan, nykyisen tenniskentän lohkoille, sekä yhden lohkon kunnostaminen tenniksen pelaamiseen (uudenlainen pinnoite). Hartolan tenniskenttä on huonossa kunnossa, mikä karsii pelaajien määrää, vaikeuttaa pelaamista ja lisää loukkaantumisriskiä. Tenniskentän korjaamisesta ja padelkentän rakentamisesta on tehty valtuustoaloite v. 2022. Kyselyjen ja palautteiden perusteella padelkentälle ja monitoimikentälle on kysyntää ja tarvetta. Tenniskentän käyttäjämääriä on seurattu 5/2022 lähtien, ja kentän huonosta kunnosta huolimatta pelaajia on riittänyt kesäkuukausina runsaasti. Kenttien käyttöastetta saadaan edelleen lisättyä tuomalla kentille monipuolisesti uusia toivottuja lajeja ja lisäämällä valaistus kentälle, jolloin myös pelikautta saadaan pidennettyä huomattavasti. Padel- ja monitoimikenttien rakentaminen tenniskentän lohkoille ja liikuntapaikkojen keskittäminen on kustannustehokasta ja erityisesti kestävän kehityksen kannalta järkevää, ja edistää samalla erilaista yhteisöllistä toimintaa (mm. kursseja, avoimia tapahtumia ja peli-iltoja, kilpailuja ja turnauksia). Padel-, monitoimi- ja tenniskentät ovat kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden vapaasti ja maksutta käytettävissä. Lisäksi kentät ovat paikallisten yhdistysten ja seurojen hyödynnettävissä. Lajit houkuttelevat kaiken ikäisiä ja -kuntoisia liikkumaan, ovat sosiaalisia ja lisäävät osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä, ja edistävät asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja yhteisöllisyys lisäävät Hartolan veto- ja pitovoimaa. Hartolan kunta vastaa hankkeesta. Kunta kilpailuttaa toteutuksen kokonaisurakkana, urakoitsija vastaa toteutuksesta. Hankkeen vetäminen ja valvonta toteutetaan kunnan toimesta, samoin kunta vastaa tiedotuksesta. Toteutus pyritään saamaan alkukeväälle 2024. Hanke toteutetaan esitetyssä laajuudessaan, mikäli siihen saadaan haettu avustus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256461

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt