Hanke
Kehittämishanke - 29347

Päijänteen biosfäärialueen mahdollisuudet Muuramen matkailuliiketoiminnalle

Muuramen kunta

01.08.2016 - 30.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankeen tarkoituksena on tiedottaa muuramelaisia matkailualan yrittäjiä Päijänteen biosfäärialueen mahdollisuuksista liiketoiminnalleen ja valmistella palveluiden tuotteistamista biosfäärialueen näkökulmasta. Lisäksi tiedotustoiminnan tuloksena pyritään siihen, että Päijänteestä tulee virallisesti Suomen kolmas biosfäärialue. Päijänteellä on kaikki edellytykset saada YK:n UNESCOn alainen biosfäärialuestatus, mutta se vaatii alueen kuntien yhtenäistä päätöstä ja yhteistä hakemusta. Hankkeen aikana kierretään kaikki Päijänteen alueen kunnat ja yrittäjäjärjestöt ja tehokkaan tiedotustoiminnan avulla vahvistetaan yhteistä tahtotilaa biosfäärialuestatuksen tärkeydestä. Matkailu nähdään Muuramessa mahdollisuuksien alana. Nykypäivän haastavassa taloustilanteessa on entistä tärkeämpää löytää uusia keinoja, joilla jo olemassa olevien matkailuyritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa ja kenties synnyttää uusia yrityksiä täydentämään kokonaistarjontaa. Biosfäärialue on kansainvälisesti tunnettu tavaramerkki ja tarjoaisi lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Tämän hankkeen myötä Muurame toimii Päijänteen biosfäärialueen matkailuliiketoiminnan kehittämisen pilottikuntana ja toimintaa on hankkeen jälkeen mahdollisuus monistaa muihin Päijänteen kuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29347

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt