Hanke
Kehittämishanke - 64598

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvitys

Juotavan hyvä etelä-Päijänne ry

01.03.2018 - 28.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvityshankkeessa kartoitetaan edellytykset koko Päijänteen alueen kattavan Visit Päijänne kokonaisuuden luomiseen ja ylläpitämiseen laajan toimijaverkoston yhteistyönä. Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa eri tahojen yhteistyöhalukkuus ja resurssit alueen matkailukenttää yhdistävien hankkeiden toteuttamiseksi. Tahtotilan ja resurssien löytyessä valmistellaan hankehakemukset varsinaisille alueidenvälisille yhteistyöhankkeille. Varsinaisten hankkeiden valmistelussa huomioidaan erityisesti saumaton yhteistyö alueen muiden hankkeiden ja kehittäjätahojen kanssa. Tällä tavoin saadaan muodostettua eri kehittämistoimenpiteitä kokoava ja hyödyntävä kokonaisuus, joka kokoaa alueen palvelut yhteen asiakkaan näkökulmasta. Visit Päijänne ¿kokonaisuuden valmistelun lisäksi selvitetään edellytykset Päijänteen alueen vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien kokoamiseen ja esiintuomiseen alueiden välisenä yhteistyönä. Tiedot koottaisiin yhteisellä sähköiselle alustalla, joka olisi osa muodostettavaa Visit Päijänne kokonaisuutta (tai omana kokonaisuutenaan, jos Visit Päijänne ¿hanke ei toteudu). Edellytysten löytyessä valmistellaan hankehakemus vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien esiintuomiseksi ja edistämiseksi sitouttaen aiheeseen liittyvät toimijat sen toteutukseen ja ylläpitoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

64598

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt