Hanke
Kehittämishanke - 14146

Päijät-Hämeen kansainvälinen tuotekehitys- ja markkinointihanke

Lahden seutu - Lahti Region Oy

31.08.2015 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on mm. kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille, uuden sähköisen varausjärjestelmän sisällön tuottaminen ja kehittäminen, laadukkaiden kansainvälisten tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen, palvelutuotteiden saattaminen yleisesti laadullisesti riittävälle tasolle ja Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistyminen maakunnan tasolla ja ylimaakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmän muodostavat Päijät-Hämeen pienet maaseutumatkailuyritykset (mökkimajoitus, ohjelmapalveluyritykset, lähiruokatoimijat, kulttuurikohteet yms.) ja matkailusidonnaisten toimijat sekä tarvittaessa Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson pienet maaseutumatkailuyritykset (yhteistuotteet, tuotepaketit Päijät-Hämeessä sijaitsevien mikroyritysten kanssa).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14146

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt