Hanke
Kehittämishanke - 18399

Päijät-Hämeen lintupaikat -kirja

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

21.12.2015 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys (PHLY) kartoitti vuosina 2011-2014 toimialueensa maakunnallisesti tärkeitä lintualueita MAALI-hankkeessa, johon yhdistys on saanut myös Kulttuurirahaston avustusta. Pesimäaikaisia kartoituksia tai muuttoaikaisia lintulaskentoja tehtiin lähes sadalla linnustolle tärkeäksi arvioidulla kohteella eri puolilla Päijät-Hämettä. Lintuharrastajien vapaaehtoistyöhön perustuneen hankkeen hedelmät alkavat olla nyt koottuna, mutta yhdistys haluaisi jalostaa kertyneen aineiston käytettävämpään muotoon, joka olisi mahdollisimman monen hyödynnettävissä. Sähköinen Päijät-Hämeen lintupaikkaopas on MAALI-hankkeen jatkotyö, jossa esitetään tiivistetysti maakunnallisesti tärkeät lintualueet sekä muita tärkeitä lintualueita Päijät-Hämeestä sekä Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnista. Hankkeessa hyödynnetään MAALI-hankkeesta saatua lintupaikkatietoutta. Lisäksi oppaaseen kerätään tietoa maakunnan muista tärkeistä lintualueista. Lintupaikkaopas avaa kattavasti maakuntamme tärkeimpien lintupaikkojen lajistoa, ohjeistaa milloin paikoilla kannattaa vierailla, miten pääsee perille ja mikä merkitys alueilla on linnuille. Opasta voivat hyödyntää monet tahot, kuten koululaiset, vapaa-ajan asukkaat ja ennenkaikkea lintuturistit tai luontoalan yrittäjät - tavallisten luonnosta kiinnostuneiden ihmisten lisäksi. Myös alueen kunnat voivat käyttää opasta omassa markkinoinnissaan ja näin osaltaan tukea alueellista luontomatkailua. Koottu lintupaikkatieto toimii myös suojelun työkaluna, sillä se antaa myös maankäytön suunnittelijoille tarpeellista tietoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18399

Aloituspäivämäärä

21.12.2015

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt