Hanke
Kehittämishanke - 22659

Päijät-Hämeen perinnekäsityötaidot-esiselvitys

Päijänne-Leader ry

29.02.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke on tutkimus ja taustakartoitus Hämeen alueen käsityöläisten työllistämiseen ja perinnekäsityötaidon elvyttämiseen ja uudistamiseen tähtäävälle hankkeelle. Esiselvityshankkeessa etsitään paikallisia eri alojen käsityöosaajia ja muotoilijoita, kartoitetaan heidän osaamistaan, yhteistyökyvykkyyttä ja kehitysnäkymiä. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan varsinaisen projektin tilausta ja sen mahdollisuuksia niin tekijätahon, kuluttajatahon kuin paikallisuuden sekä viennin näkökulmista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22659

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt