Hanke
Kehittämishanke - 13459

Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius Loci -sivuston tuella, PaikuGL-hanke

Jyväskylän yliopisto

01.08.2016 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

PAIKALLISTA KULTTUURIPERINTÖÄ HYÖDYNTÄVIEN MATKAILUKONSEPTIEN KEHITTÄMINEN GENIUS LOCI -SIVUSTON TUELLA (PaikuGL) -hankkeessa tuotetaan historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja avaintoimijoiden eli yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön Genius Loci -sivuston tuella (geniusloci.chydenius.fi). Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia tai kulttuurireittejä. Hankkeessa matkailukonseptit suunnitellaan yhdessä avaintoimijoiden kanssa. Nämä tahot maaseudun kulttuurimatkailjoiden ja alueen asukkaiden ohella ovat hankkkeen hyödynsaajia. Hanke parantaa maaseudun matkailullista tunnettuutta ja vetovoimaa, vahvistaa maaseudun yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä niiden keskinäistä yhteistyötä, vireyttää maaseudun henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä säilyttää ja elävöittää paikallista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Hankkeen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13459

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt