Hanke
Kehittämishanke - 20568

Painepuntari

Satakunnan Sydänpiiri ry

31.03.2016 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Painepuntari-hankkeessa parannetaan maaseudulla asuvien mahdollisuuksia verenpaineen omaseurantaan ja sen hoitoon. Hankkeen tarkoituksena on lisätä maaseudun väestön tietoa verenpaineesta ja sen oikeaoppisesta mittaamisesta, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita kansalaisten terveyden edistämisessä. Kolmannella sektorilla on paljon osaamista kansalaisten terveyden edistämiseen liittyen, mutta vapaaehtoisresurssin hyödyntämistä voidaan vielä parantaa. Yhdistyksissä on lisäksi paras tuntemus alueensa väestöstä ja sen kohtaamispaikoista, joten vapaaehtoistoimijoiden avulla voidaan paikallista väestöä tavoittaa helposti. Toimintaympäristöt muuttuvat ja perinteisten ohjausmenetelmien rinnalla tulee hyödyntää yhä enemmän myös sähköisiä kanavia. Etenkin maaseudulla myös pitkät välimatkat ja huono lääkäritilanne vaikeuttavat kansalaisten hoidon ja oman terveyden seurantaa. Kiristyneen taloustilanteen vuoksi julkisia palveluita karsitaan ja vaarana on, että terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta jäävät tärkeydestään huolimatta vähemmälle huomiolle. Palveluiden kaventuessa maaseutujen haja-asutusalueilta ikääntyneet asukkaat eivät välttämättä pysty itse hakemaan tarvitsemiaan palveluita kauempaa ja siksi on tärkeä kehittää uusia tapoja tuottaa palveluita myös heidän saatavilleen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20568

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt