Hanke
Kehittämishanke - 67397

Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä

Luumäen kunta

01.05.2018 - 07.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen ja Luumäen kunnan yhteinen hanke. . Hankkeen tavoitteena on tuoda esille muitakin viime sotien aikaisia muita linnoitteita kuin Salpalinjaa Luumäellä. Varsinaisen Salpalinjan taustalla on linnoitteita mm. Väliväylän tuntumassa, jossa Pajarin pojat eli JR16 oli yksi rakentavista yksiköistä ennen talvisotaa loppuvuodesta 1939. Toinen vä-hemmän tunnettu puolustuslinja on välirauhana aikana aloitettu Hamina-Taavetti-linja. Tavoitteena on järjestää Luumäellä syksyllä 2019 muistojuhla, Pajarin Poikien toiminnasta Luumäellä tulee kuluneeksi 80 vuotta 26.10.2019. Muistojuhlaan liittyen on myös tavoitteena siirtää JR16:n II pa-taljoonan muistokivi Hietamiehessä parempaan ja näkyvämpään paikkaan. Lisäksi tarvitaan muistomerkille opasteet vt6:lta eteenpäin. JR16:n ja mui-den yksiköiden tekemät linnoitustyöt Taavetin länsi- sekä pohjoispuolella tu-lee kartoittaa ja merkitä infotauluin kohteita maastoon. Muistojuhlalla ja muistomerkin siirrolla kunnioitetaan ja tuodaan esille Kenraalimajuri Aaro Pajarin toimet Suomen itsenäisyyden puolesta sekä JR 16:n linnoitustyöt ennen talvisotaa Luumäellä. Huonosti tunnetut Hamina-Taavetti linja sekä Väliväylän alueen mukaan lukien Kivijärven linnoitustyöt saadaan esille, do-kumentoidaan ja ovat tulevia kiinnostavia matkailukohteita Luumäellä. Han-ke on jatkoa Itsenäisyydentie-hankkeelle ja siinä etsitään uusia matkailukoh-teita sekä täydennetään Itsenäisyydentien tarjontaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67397

Aloituspäivämäärä

01.05.2018

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt