Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 258060

Pakastimien hankinta

Tmi Mika Taali

14.08.2023 - 30.11.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan pakastimet, jotka mahdollistavat korkean lisäarvon kalatuotteiden tekemisen ja myymisen parhaana myyntisesonkina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

258060

Aloituspäivämäärä

14.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt