Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 95439

Paljakkavuori ja Huvikallio ulkoilualueen kunnostushanke

Kiuruveden kaupunki

05.05.2019 - 05.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan Kiuruveden Paljakanvuori-Huvikallio alueesta luonto- ja retkeilykohde, joka tukee matkailuyrittäjyyttä. Hankkeessa kunnostetaan kaksi luontopolkua jotka limittyvät toisiinsa yksityismetsien kautta. Toinen polustoista (Paljakkavuori) sijaitsee luonnonsuojelualueella. Paljakkavuorella on historiallisia nähtävyyksiä, joita ei lähialueella ole; iso lakialue, jossa on järjestetty seuroja ja juhannusjuhlia, uhrikuppi-merkintöjä kalliossa ja pirunpesä-luola. Paljakanvuoren luonnonsuojelualueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma sekä kasvillisuuskartoitus. Toinen luontopolku on Huvikallio-niminen ja rajoittuu Rytkynjärven rantaan. Hankkeessa kunnostetaan molemmat polustot ja uusitaan mm. puuvarastot, kiviportaita, tulentekopaikat, kodat, pitkospuita, kaiteet, ulkohuussit, levähdyspaikat ja laaditaan opaskartta polkumerkintöineen, sekä lisätään sekä maantielle että polustolle opastauluja, jotka helpottavat eri kohteiden löytämistä. Opasteisiin lisätään QR-koodisto, jossa on kohteiden tarkempi esittely ja historiatieto. Kohderyhmä ovat kaikki luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet ja polkujen kunnostuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheisiin ja heihin, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan luonnossa ml. koululaisryhmät. Tavoitteena on edistää luonnossa liikkumista sekä tehdä tunnetuksi metsässä olevat erikoiskasvit ja -lajistot. Tavoitteena on edistää myös matkailijoita tutustumaan Kiuruveden erikoisiin kohteisiin sekä lisätä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tutustuttamalla ihmisiä luontoon sekä metsään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95439

Aloituspäivämäärä

05.05.2019

Loppumispäivämäärä

05.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt