Hanke
Kehittämishanke - 19024

Palvelevat kylät

Nouseva Rannikkoseutu ry

15.01.2016 - 07.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun lähipalveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Hankkeessa kartoitetaan kolmannen sektorin tuottamien palveluiden tarjontaa ja kehittämistarpeita sekä parannetaan yhteisöjen valmiuksia ja osaamista palvelutuotantoon. Pilotoinnin avulla etsitään monialaisia yhteistyöverkostoja palveluiden paikalliseen tuottamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19024

Aloituspäivämäärä

15.01.2016

Loppumispäivämäärä

07.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt