Hanke
Kehittämishanke - 9146

PalvelevaYhteisö

Eskolan Kyläyhdistys ry

01.08.2015 - 04.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

PalvelevaYhteisö hanke kehittää lähipalveluita monipalvelupisteen kautta ja etsii tuottajatahot kehitettäville palveluille. Lähipalveluita kehitetään kylätoiminnan Green Care-toimintamalilla ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä hyödyntäen. Green Care toimintaan liittyy Green Care- innovaatiokylän ja luontohoivakoulun kehittäminen. Hankkeessa luodaan sisältö ja toimintamuoto maaseudun kehittämistä kuvaavan kylätoiminnan opastuskeskuksen perustamiseksi. Kylätoiminnan opastuskeskus tarjoaa tietoa kaikille maasudun kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Hankkeen tavoitteena on luoda alueen asukkaille työtilaisuuksia ja toimivat monipuoliset lähipalvelut, sekä soveltaa palvelutuotantoon uusia yhteistyömuotoja niin julkisen kuin yksityisekin palvelutuotannon kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9146

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

04.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt