Hanke
Kehittämishanke - 10110

Panumanjärven ja -ojan kunnostushanke

Panumajärvi ry

01.07.2015 - 17.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Panumajärven ja -ojan kunnostuksen yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa selvitetään Panumajärven ja -ojan kunnostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää keinoja, millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Tässä ympäristöprojektissa tehdään Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Panumanojasta selvitetään merkittävimmät kuormittajat, annetaan virkistyskäytön ja ekologisen tilan parantamiseksi toimenpide-ehdotukset ja alustava arvio kunnostuksen kustannuksista. Lisäksi selvitetään Panumanojan suussa olevan pohjapadon alkuperää. Tuloksena arvioidaan eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta sekä kunnostuksen realistisia tavoitteita. Järven sedimenttitutkimuksessa tutkitaan pohjalietteen koostumus, josta voidaan määrittää kuormituksen nykytilaa. Tämän perusteella voidaan suunnitella kunnostusmahdollisuuksia. Hanke on EU-osarahoitteinen ja toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10110

Aloituspäivämäärä

01.07.2015

Loppumispäivämäärä

17.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt