Hanke
Investointihanke - 271669

Pappilankylän luontopolku

Tarinmaan seudun kyläyhdistys ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Janakkalan kunnan Pappilankylälle rakennetaan luontopolku, joka sijoittuu vanhan pappilan ja Räikälänjoen väliseen maastoon ja siitä tehdään liitynnät: Kirkon P-paikalle, Keltaiselle talolle ja seurakunnan leirikeskukseen. Hankkeen sisältö: Luontopolun linjauksessa hyödynnetään maastossa olevia polku-uria sekä raivataan pienkasvustoa uuden uran avaamiseksi. Polku-ura jätetään mahdollisimman luonnonmukaiseksi; kuitenkin kosteissa kohteissa ja laavun huolto-uralla polku pinnoitetaan hake- ja/tai sorapinnoitteella. Lisäksi hanke sisältää a.) Laavu + laituri Räikälänjoen varteen, b.) Kuntoportaat Tarinmaan koulun piha-alueen rinteeseen, c.) Pitkospuut polun märimpään osaan, d.) Levähdyspenkit ja e.) Opastaulut Aikataulu ja osatavoitteet: Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2024-2026. ● Vuosi 2024: a.) Kuntoportaat, b.) Polku-uran raivaus + sorastus/haketus pl. laavun huoltoura ● Vuosi 2025: a.) Laavu + laituri ja b.) Laavupaikan ja huoltouran sorastus/haketus ● Vuosi 2026: a.) Pitkospuut; toteutus “laiturirakenteena”, b.) Polku-uran täydennyshaketus/-sorastus, c.) Penkit, d.) Opastaulut ja e.) Polun “viimeistely”

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271669

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt