Hanke
Kehittämishanke - 91864

Parasta Pirkanmaalta – Ruokasektorin ja rajapintojen koordinaatio

Ahlmanin koulun Säätiö sr

28.02.2019 - 29.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tehtävänä on kehittää ja edistää Pirkanmaan ruokasektorin ja ruokamatkailun toimintaa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa kehittäjätahojen yhteistyön tiivistämistä, toiminnan yhtenäistämistä sekä yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa määrätietoista asioiden eteenpäin viemistä. Hankkeella pyritään muodostamaan Pirkanmaan identiteetti ja vahvistamaan maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan kasvot ja tarinat, joihin voi nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ilmastokysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat viestinnän kärkenä. Koordinaation rooli on toimia maakunnallisen yhteistyön moottorina ja törmäyttää ruokasektorin ja rajapintojen toimijoita. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta määritellään yhteistyössä maakunnallisen kehittämisen tavoitteita ja suuntaviivoja seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Ruokasektorin käyttöön luodaan yhteiset viestintäkanavat, jotka palvelevat ensisijaisesti yrittäjiä, mutta myös kehittäjiä, kuluttajia ja vaikuttajia. Hanketta toteutetaan ajalla 1.3.2019 - 30.6.2023 Ahlmanin koulun Säätiön toimesta. Hankkeen kumppaneina toimivat alueella kehittämistyötä toteuttaneet ja toteuttavat tahot mm. alkutuotantoon, lähiruokaan, luonnontuotteisiin, luomuun, jatkojalostukseen, lyhyisiin ketjuihin, logistiikkaan, ruokapalveluihin, tukkutoimintaan, kaupan alaan ja ruokamatkailuun liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

91864

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt