Hanke
Investointihanke - 286301

Pärhäntöyryn rannan kunnostaminen

Perheniemen kyläyhdistys ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pärhäntöyryn ranta-alueen kunnostus. Perheniemen kyläyhdistys kunnostaa Perheniemen ostoyhtymän rannan laavurakennuksen katon ja tulipaikan. Laavun viereen rinteeseen tulee n. 7 metrin nousulla kuntoportaat. Laavun edustan rantaa kunnostetaan ja rantaa vahvistetaan murskeella, jotta veneiden lasku olisi helpompaa. Rannan edustalta risukot poistetaan ja asennetaan laituri. Tavoitteena on paikallisen virkistysalueen virkistyskäytön lisääminen. Ranta on ollut kyläläisille pitkäaikainen ulkoilualue, joka aikaa myöten ränsistynyt ja pusikoitunut. Hanke toteutetaan 2024-2025 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

286301

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt