Hanke
Kehittämishanke - 63425

Partalan vuosisadat kirjaksi

Juvan kunta

01.02.2018 - 23.11.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa painovalmis käsikirjoitus kirjaan, jonka teemana on Partalan kuninkaankartanon ja sen lähialueen historia. Painovalmiilla tässä tarkoitetaan sisällön tuottamista teksteineen, kuvankäsittelyineen ja taittoineen. Julkaisun ajankohta on vuosi 2019, jolloin Juvan kunta on omistanut Partalan täydet sata vuotta. Julkaisu esittelee Partalan viisi vuosisataa -hankkeen tutkimustuloksia tekstein, kartoin ja valokuvin. Julkaisu kuvitetaan. Se on yleistajuinen ja kenen tahansa luettavissa tieteellisestä tasosta tinkimättä. Näin ollen julkaisu on käyttökelpoinen useille eri käyttäjäryhmille. Se käy sekä lähdeteokseksi jatkotutkimukselle että lukemiseksi lisätietoa kaipaavalle. Tutkimustulosten lisäksi julkaisussa avataan arkeologin käyttämiä menetelmiä ja tuodaan arkeologin työtä lähemmäs lukijaa. Julkaisusta hyötyvät alueen matkailupalveluiden, elinkeinotoiminnan ja kulttuuripalveluiden kehittäjät ja toimijat. Julkaisua voi käyttää myös pohjana aluetta koskevassa päätöksenteossa. Hyvin tehty julkaisu poikii mahdollisesti myös lisätutkimuksia ja opinnäytetöitä tulevaisuuden tutkijoiden parissa. Hankkeen kehitystavoitteena on lisätä paikallista aktiivisuutta ja Juvan kunta ja Partalan alueen toimijat voivat käyttää julkaisua hyväksi sidosryhmätyössään. Hanke kytkeytyy paikallisesti tärkeän alueen kehittämiseen ja sen historiaan: Partala on yksi merkittävimmistä juvalaisista kartanoista ja yksi parhaiten säilyneistä kuninkaankartanomiljöistä Savossa. Julkaisun avulla dokumentoidaan elävää historiaa ja opitaan uutta menneisyydestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

63425

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

23.11.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt