Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 201184

Pelastusoperaatio Paakkila, vaihe 2

Haapaveden seurakunta

30.04.2022 - 04.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pelastusoperaatio Paakkila. Vaihe kaksi! Vanhan pappilan, Paakkilan, kunnostaminen jatkuu. Vaiheessa yksi rakennus pelastettiin. Vaiheessa kaksi, kolme ja neljä pappila saadaan toimintakuntoon. Toiminta tulee kolmen jalan varaan: Paakkilan Puutarha, kokous- ja juhlakäyttö sekä nuorten harratus- ja kasvupaikka. Hakijana on Haapaveden seurakunta, joka omistaa kiinteistön. Kiinteistöstä on käyttösopimus Paakkilan kannatusyhdistys ry:n kanssa (2008) Paakkilan Puutarhan toimintaa varten. Paakkila on vuodelta1787. Se on Haapaveden vanhimpia rakennuksia. Paakkila on pappila ja Jokilaaksojen ammattiopiston palvelu- ja luontoalan yksikön syntykoti. Ruustinna Nora Pöyhönen aloitti Paakkilassa vuonna 1892 Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun edelläkävijänä koko maassa. Paakkilan puiston ja puutarhan kunnostus alkoi vuonna 2006 Keskipiste-Leader ry:n tuella. Toimintaa varten on perustettu Paakkilan kannatusyhdistys ry. Puutarha toimii aktiivisesti. Puutarha ja piha-alue on kukoistuksessaan ja nyt kunnostetaan pappila toimintakuntoon. Puutarhan kunnostaminen on lisännyt ihmisten kiinnostusta alueeseen. Hanke on ollut esillä valtakunnallisissakin tiedotusvälineissä. Pappilan miljööstä on tehtävissä yksi Haapaveden matkailunähtävyyksistä. Pappilassa ja sen puutarhassa vierailee nykyisin kesäisin yli tuhat kävijää (vieraskirja). Pappila on ollut asuttuna 2000-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen se on ollut puutarhan toimintoihin liittyvä kokoontumis- ja tapahtumapaikka. Pappila on museoviraston luetteloinnissa historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas, säilytettävä miljöö. Se kuuluu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 määriteltyyn suojeltavaan kulttuuriympäristöön. Paakkilaan tehtiin 2020 kuntotutkimus ja vuosien 2021-2022 aikana tehdään perustuksen kunnostaminen ja alapohjan uusiminen. Vaiheessa kaksi siirrytään sisustamiseen. Keittiö, eteinen, julkisivu ja piha vaativat vielä uudet vaiheet (3 ja 4).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201184

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

04.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt