Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 168695

Pelastusoperaatio Paakkila

Haapaveden seurakunta

01.06.2021 - 25.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pelastusoperaatio Paakkila! Haapaveden seurakunnan omistaman vanhan pappilan, Paakkilan kunnostaminen rakennuksen pelastamiseksi, toimintojen mahdollistajaksi niin Paakkilan puutarhan toimijoille kuin pienimuotoisille juhlille ja kokoontumisille kuin lasten ja nuorten kasvupaikaksi ja harrastustoiminnan toimintaympäristöksi. Hakijana on Haapaveden seurakunta, joka omistaa kiinteistön. Kiinteistöstä on käyttösopimus Paakkilan kannatusyhdistys ry:n kanssa (vuodelta 2008) Paakkilan Puutarhan toimintaa varten. Haapaveden seurakunnan omistama vanha pappila, Paakkila, on vuodelta1787. Se on Haapaveden vanhimpia rakennuksia. Paakkila on pappila, mutta se on myös Jokilaaksojen ammattiopiston palvelu- ja luontoalan yksikön syntykoti. Ruustinna Nora Pöyhönen aloitti Paakkilassa vuonna 1892 Haapaveden kasvitarha- ja keittokoulun edelläkävijänä koko maassa. Nykyinen ammattiopiston yksikkö on nimetty perustajansa kunniaksi Noraksi. Paakkilan puiston ja puutarhan kunnostus alkoi vuonna 2006. Hankkeelle saatiin tuki Keskipiste-Leader ry:ltä. Toimintaa varten on perustettu Paakkilan kannatusyhdistys ry. Puutarha toimii aktiivisesti. Puutarha ja piha-alue on kukoistuksessaan, mutta rakennuksen kunto heikkenee ja rakennus ränsistyy, ellei sitä kunnosteta. Puutarhan kunnostaminen on lisännyt ihmisten kiinnostusta alueeseen. Hanke on ollut esillä valtakunnallisissakin tiedotusvälineissä. Pappilan miljööstä on tehtävissä yksi Haapaveden matkailunähtävyyksistä. Pappilassa ja sen puutarhassa vierailee nykyisin kesäisin yli tuhat kävijää (puutarhan vieraskirja). Pappila on ollut asuttuna 2000-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen se on ollut puutarhan toimintoihin liittyvä kokoontumis- ja tapahtumapaikka. Pappila on museoviraston luetteloinnissa historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas, säilytettävä miljöö. Se kuuluu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 määriteltyyn suojeltavaan kulttuuriympäristöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

168695

Aloituspäivämäärä

01.06.2021

Loppumispäivämäärä

25.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt