Hanke
Investointihanke - 260036

Pelkkalan kylätalon saneeraus laajennettua toimintaa varten

Alahärmän Pelkkalan Kyläseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylän nykyisillä ja entisillä asukkailla on hallussaan kylän historian kannalta merkityksellisiä maatalouskoneita, käytössä ollutta tarve-esineistöä, kudonnaisia ja valokuvia jne. eri puolilla Suomea. Nyt kyläseura haluaa sijoittaa nämä vanhat arvokkaat yksityisessä omistuksessa olevat, kylän- ja kyläläisten elämästä kertovat esineet ja paperit kylätalon tiloihin, jolla toimenpiteellä estetään näiden tavaroiden katoaminen. Tiloissa järjestetään myös näyttelyitä sekä opastettuja käyntejä. Tarkoitusta varten remontoidaan kylätalon (entinen kylän koulu) vapaina olevat tilat alun perin koulun opettajan käytössä olleet asuinhuoneet (kaksi kpl) ja eteinen, osa ullakkotilasta sekä ulkovarasto kyläläisten käytössä olleiden tarve-esineiden, kudonnaisten, valokuvien ja vanhojen asiakirjojen sekä maatalouskoneiden tallennus- ja näyttelytiloiksi. Hankkeeseen sisältyy myös valokuituyhteyden rakentaminen, jonka avulla varmistetaan kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa tarvittavat internetyhteydet. Tällä edistetään kokoontumistilojen digitalisaatiota. Hankkeella parannetaan myös kylätalon energiatehokkuutta. Työ toteutetaan pääosin talkoilla, joihin osallistuvat kyläseuran jäseniä sekä kylästä aikanaan muualle muuttaneita henkilöitä, jotka pitävät tärkeänä kylän elämästä kertovan materiaalin säilyvän ja olevan niin nykyisten kuin tulevienkin sukupolvien nähtävillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260036

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt