Hanke
Kehittämishanke - 277716

Pellolta pöytään näkyväksi

ProAgria Etelä-Savo ry

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pellolta pöytään näkyväksi -hankkeessa kytketään itäisen Suomen kestävä ruoantuotantotapa European Region of Gastronomy Saimaan yritys- ja tapahtumaketjuun ja osaksi ruokamatkailua. Itäisen Suomen maakunnilla Etelä-Savolla, Etelä-Karjalalla, Kymenlaaksolla ja Pohjois-Karjalalla on osana European Region of Gastronomy Saimaa -statusta 2024 ainutlaatuinen mahdollisuus erottua ruokamatkailualueena muusta eurooppalaisesta ja suomalaisesta tarjonnasta tekemällä ruoantuotantomme ja ruokajärjestelmämme vastuullisuus ja kestävyys näkyväksi sekä edelleen kehittää tätä ruoantuotannon tapaa. Saimaan alueen ruoka-alueidentiteetti vahvistuu ja pellolta pöytään -ruokaketjun yritykset ja muut toimijat verkostoitutuvat yli maakuntarajojen Taste Saimaa -brändin alla. Alueen maatiloille ja elintarvike- ja matkailualan yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa esim. ruokamatkailuketjun osana ja maaseutuyritysten kilpailukyky ja kannattavuus parantuu. Pellolta pöytään näkyväksi -hankkeen toteutus on jaettu kolmeen työpakettiin: TP 1. Pellolta - Kestävä, uudistava alkutuotanto TP 2. Pöytään - Ympäristövastuullinen ruoantuotanto, ruokamatkailu, maisema, kulttuuriympäristö TP 3. Näkyväksi - Pellolta pöytään -ruokaketjun toimintatavan näkyväksi tekeminen monikanavaisesti viestien ja ruokatapahtumin Kohderyhmä: Maatilat ja maaseudun elintarvike-, matkailu- ja ravintola-alan yritykset, koko ruokaketju pellolta pöytään. Kohdealue: Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala Toteuttajat: Hakija – ProAgria Etelä-Savo ry/Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus MKN Tuensiirtoyhteistyökumppanit – ProAgria Etelä-Suomi ry/ Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus, Baltic Sea Action Group BSAG Kesto: 1.3.2024-30.6.2026

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277716

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt