Hanke
Kehittämishanke - 144042

Peltovahinkoarvioinnin käyttöönotto poronhoitoalueella

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 16.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luonnonvarakeskus ja Paliskuntain yhdistys ovat toteuttaneet 1.5.2019 lähtien Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja -hanketta, jonka tavoitteena on ollut laatia yksityiskohtainen toiminta- ja vahinkoarviointiohjekirja käytännön työkaluksi porovahinkojen arvioimiseen peltoviljely-ympäristössä poronhoitoalueella. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja herättänyt mielenkiintoa. Hakemuksen liitteenä on hankkeessa valmistunut vahinkoarvioinnin ohjekirja. Asia on erittäin ajankohtainen, sillä maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan poronhoitolain muutosta arvioimislautakuntajärjestelmän uudistamiseksi. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle loppuvuodesta 2020. Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja ja sen käyttö tulee olemaan osa vahinkoarviointitoiminnan uudistusta. Jatkohankkeen tehtävänä on edelleen kehittää arviointiprosessia ja jatkaa arviointiprosessin käyttökoulutusta. Erityisenä kohderyhmänä ovat tulevan poronhoitolain mukaiset vahinkoarvioitsijat (arviointiryhmän puheenjohtajat ja asiantuntijat), paliskuntien toimijat, viljelijät ja kuntien maaseutuviranomaiset. Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja - hankkeessa laadittu arviointiprosessi siirretään tässä hankkeessa sähköiseen muotoon. Tällöin arviointi voidaan toteuttaa myös sähköisillä työvälineillä ja sähköistä tietokantaa hyödyntäen vahinkokohteessa. Jatkohankkeen avulla sitoutetaan poronhoitolain mukaiset arvioitsijat ja poro- ja maatalouden toimijat mukaan vahinkoarvioprosessin käyttöönottoon, sähköisten työkalujen hyödyntämiseen ja porotalouden ja maatalouden välisten konfliktien vähentämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144042

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

16.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt