Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 299812

Perämoottorin hankinta

Blue Saimaa Oy

21.05.2024 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Perämoottorin hankinta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

299812

Aloituspäivämäärä

21.05.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.2 Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla tai nykyaikaistamalla kalastusalusten moottoreita

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt