Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 259333

Perämoottorin vaihto

Inarin Rautu

22.08.2023 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vanha moottori kuluttaa paljon polttoainetta verrattuna nykyaikaisella tekniikalla varustettuun moottoriin. Vanha moottori on kovan käytön vuoksi niin kulunut, että sen käyttövarmuus on laskenut vaaralliselle tasolle. Hankkeen tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä sekä parantaa toimintavarmuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

259333

Aloituspäivämäärä

22.08.2023

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.2 Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla tai nykyaikaistamalla kalastusalusten moottoreita

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt