Hanke
Kehittämishanke - 197088

Perinnetietouden keräys ja taltiointi

Karkkilan Kotiseutuyhdistys r.y.

27.04.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Karkkilassa on viime vuosina herännyt kiinnostusta paikallisen historian tallentamista kohtaan. Oma kotiseutu, alueelta hankittu asunto on huomattu kiinnostavaksi ja sen tapahtumat ja vaiheet muistamisen ja tallentamisen arvoiseksi. Karkkilan Kotiseutuyhdistyksen projektina halutaan toteuttaa laaja perinnetietouden kokoaminen Haapalan ja Vattolan kylistä. Valmis aineisto luovutetaan Karkkilan museotoimelle, jossa se on kaikkien asiasta kiinnostuneiden saatavilla. Hankkeen aikana toteutetaan opetustarkoituksessa perimätiedon kirjoituskurssi, jossa käsitellään seuraavat osa-alueet: Perimätiedon keruu projektina, aineiston hankinta, aineiston käsittely, tekijänoikeudet, faktojen tarkastus, kirjoitusprosessi, tietokirjan julkaisu, markkinointi ja myynti. Kylien identiteetit muodostuvat niihin liittyvistä symbolisista ja historiallisista merkityksistä. Hankkeen aineisto on tarkoituksena saattaa alueella asuvien, sinne muuttavien asukkaiden, paikallishistorian -ja sukututkijoiden tietoisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

197088

Aloituspäivämäärä

27.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt