Hanke
Paikallinen kehittäminen - 219700

Perkeet käyttöön – tiekartta kalasivuvirtojen hyötykäytölle Kainuussa

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2022 - 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kainuu-Koillismaalla tuotetaan noin miljoona kiloa teuraskokoista kirjolohta vuosittain noin viidessäkymmenessä laitoksessa. Suurin osa niistä sijaitsee Kainuussa. Määrä on kolmasosa koko Suomen sisävesien kasvatetun ruokakalan tuotannosta. Siikaa kasvatetaan noin 100 000 kiloa. Tästä toiminnasta syntyy merkittävästi sivuvirtoja, ja nykytilanteessa on vahva tarve tarkastella vaihtoehtoisia tapoja kalasivuvirtojen käytölle ja käsittelylle, sillä perinteinen turkiseläinten rehuksi toimittaminen on hiipuva käyttökohde. Hankkeen tavoitteena on luoda katsaus vaihtoehtoisista tavoista sivuvirtojen hyödyntämiselle ja käsittelylle joko sellaisenaan tai kevyesti jatkojalostettuna. Tavoitteena on luoda alan toimijoille pohjatietoa erilaisista käyttötavoista ja niiden teknistaloudellisista edellytyksistä sekä huomioon otettavista säädöksellisistä reunaehdoista. Hankkeessa toteutetaan kolme erillistä työpakettia - yksi raaka-ainejakeiden ominaisuuksien kartoitukseen, toinen käyttökohdearviointiin ja kolmas sidosryhmätyöskentelyyn, jonka tuloksena syntyy tiekartta, jossa esitetään vaihtoehdot ja tavoitteet kalasivuvirtojen käsittelyn kehittymiselle Kainuussa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

219700

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt