Hanke
Investointihanke - 286443

Peuransarven ovi ja koodilukko remontti

Ranuan Peura ry

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa urheiluseuran talon käyttöastetta vaihtamalla oviin koodilukot. Samalla uusitaan ulko-ovet, jotta saadaan edelleen parannettua energiatehokkuutta rakennuksessa. Koodilukkojen ja järjestelmän avulla halutaan saavuttaa parempi asiakaskunta punttisalille sekä isolle liikuntasalille, kokoustilojen monipuolisempi käyttö mm. etätyötilana, jota kunnassa ei ole paljoa. Lisäksi saunatilat ovat täysin käyttämättä, koodilukituksen avulla voidaan tarjota tiloja laajemmin käyttöön. Tilat tulevat olemaan muutoksen myötä helpommin käytettävissä, jonka avulla voidaan lisätä kaikenikäisten urheilun harrastamista, lisäksi tavoitetaan paremmin vapaa-ajan asukkaat sekä kertakävijät. Tapahtumia on helpompi järjestää niin seuran itse kuin yhteistyössä, kun kulkeminen helpottuu avainten pois jäämisen myötä. Tällä hankkeella halutaan jatkaa sitä uudistamisen tietä, jota seura on lähtenyt tekemään ja siten on tavoitettu yhä enemmän lapsia ja nuoria liikunnan pariin. Aktiivisuus seuran toimintaan on myös kokoajan lisääntynyt. Hanke edistää tätä yhä paremmin. Kameravalvontajärjestelmän avulla halutaan estää koodien väärinkäyttö, niiden avulla kulkua tiloissa voidaan valvoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

286443

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt