Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 186014

Peurunka–Kuusa -maastopyöräreitit

Laukaan kunta

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Peurunka-Kuusa-maastopyöräreitit -hankkeen tavoitteena on käynnistää maastopyöräreitistön kehittäminen Laukaassa, monipuolistaa luontoliikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja kehittää alueen ulkoilureitti-infraa kokonaisuutena. Hankkeessa rakennetaan Laukaaseen Peurunka–Kuusa-välille maastopyöräilyyn sopivia eritasoisia reittejä sekä parannetaan alueen ulkoilureittiopasteita kotimaisten ja ulkomaisten ulkoilijoiden ja matkailijoiden tarpeisiin. Hankkeessa 1. Rakennetaan Peurunka–Kuusa-alueelle eritasoisia maastopyöräreittejä. Reitit kulkevat pääosin olemassa olevia polkuja pitkin. Uutta polkua raivataan yhtenäisen reitin muodostamiseksi kohtiin, joista polut puuttuvat. Reiteillä hyödynnetään myös olemassa olevia latupohjia ja tieverkostoa. 2. Uusitaan ja täydennetään Peurunka–Kuusa-alueen ulkoilureittiopasteita sekä pystytetään alueen ulkoilureitistöistä (hiihtoladut- ja kuntoradat sekä maastopyöräreitit) ja näköalapaikoista kertovat opastaulut. Opasteissa huomioidaan reittien tasokuvaukset ja monikielisyystarpeet. Hankkeen toteuttaja on Laukaan kunta ja reitit toteutetaan yhteistyössä pyöräilyseura CC Picaron, maastopyöräilyn harrastajaverkoston sekä matkailu-, liikunta- ja elämyspalveluja tarjoavien yritysten ja paikallisten yhdistysten kanssa. Laukaan kunta pyrkii osallistamaan ulkoilijoita, yhteisöjä ja yrityksiä reittisuunnitteluun ja reittien hyödyntämiseen. Osallistamista tuetaan aktiivisella viestinnällä. Hankeinvestointi palvelee Laukaan asukkaita, maastopyöräilijöitä ja muita ulkoilijoita eri puolilta Keski-Suomea sekä kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita. Reiteistä hyötyvät myös liikunta- ja elämyspalveluja sekä tapahtumia järjestävät seurat ja yritykset koko Keski-Suomen alueella. Hanke käynnistyy vuoden 2022 alusta ja reitti-investoinnit toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186014

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt