Hanke
Kehittämishanke - 64535

Piätön Homma 2

Piänkiäntäjät ry

31.05.2018 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Piätön Homma 2-hankkeen tavoitteena on yhdistää sukupolvia toimimaan yhdessä mielekkään tekemisen parissa, edistämään tasa-arvoa ja rohkaista ihmisiä löytämään omat vahvuutensa. Hankkeen yksi tärkeimmistä arvoista on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyyden ja yhteishengen vahvistaminen on pienen muuttotappiollisen kunnan elinvoimaisuuden elinehto. Hanke koordinoi ja järjestää tapoja ja keinoja edistääkseen tavoitettaan. Keinoina käytetään muun muassa vertaisohjaajien vetämiä kerhoja ja kursseja sekä erilaisia digitaalisia julkaisuja. Eri-ikäisten toiminen yhdessä ja yhteistyössä on rikkaus, jota on syytä vaalia. Käsityötaidon siirtäminen sukupolvelta toiselle on tärkeää ja arvokasta työtä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

64535

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt