Hanke
Kehittämishanke - 104102

Pienten yritysten tiedon taso lainsäädännön vaatimuksista elintarvikealalla

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

31.08.2019 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikelainsäädäntö Suomessa elintarvikelainsäädäntö on tunnetusti tiukka, ja se koostuu sekä EU-tason että kansallisista laeista ja asetuksista. Suomella on myös omia, muuta EU:ta tiukempiakin vaatimuksia elintarviketuotannolle ja -teollisuudelle. Kaikkiaan elintarviketeollisuutta koskevia lakeja ja asetuksia on lähemmäs sata, ja tästä on jo alkutuotannon osuus otettu pois. Maailman muuttuessa ja monimutkaistuessa myös lakeja on muutettu useaan kertaan ja uutta sääntelyä on tullut lisää paitsi EU:hun liittymisen, myös mm. lisääntyneen tutkimustiedon myötä. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan elintarvikealan yritysten osaamis- ja koulutustarve alan lakien tuntemuksessa. Selvityksen pohjalta tehdään suunnitelma, miten tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

104102

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt